‎ ‎
ورود و پیگیر ی
×

پیگیری روند صدور بیمه نامه


لطفا طرح موردنظر خود را انتخاب و برای مشاهده سقف تعهدات هر طرح روی "جدول تعهدات" کلیک کنید
طرح نسیم

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 25 سال
‏1.950.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏1.950.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏1.950.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏1.950.000‏
جدول تعهدات
طرح مهر

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 20 سال
‏3.484.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏8,905,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏10,452,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏‏8,361,600‏‏
جدول تعهدات
طرح سروش

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 20 سال
‏‏5.486.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏‏10,972,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏13,166,400‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏16,458,000‏
جدول تعهدات
طرح شمیم

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏5.486.000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏‏15,392,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏18,470,400‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏23,088,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح وصال

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏9.711.000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏‏19,422,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏23,306,400‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏29,133,000‏
جدول تعهدات
طرح عقیق

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏11,271,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏22,542,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏27,050,400‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏33,813,000‏
جدول تعهدات
طرح اقتصادی

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏3.484.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏8,905,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏‏7,800,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏9,750,000‏
جدول تعهدات
طرح متخب

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏5,135,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏10,270,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏12,324,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏15,405,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح ویژه

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏7.150.000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏14,300,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏17,160,000‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏17,160,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح جامع

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏8,905,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏17,160,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏21,372,000‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏‏‏21,372,000‏
جدول تعهدات
طرح ممتاز

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏10,270,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏20,540,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏24,648,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏30,810,000‏
جدول تعهدات
طرح اقتصادی محدود

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏2,990,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏‏‏5,980,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏7,176,000‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏8,970,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح متخب محدود

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏4,485,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏8,970,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏‏10,764,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏10,764,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح ویژه محدود

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏10,764,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏11,180,000‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏13,416,000‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏16,770,000‏‏‏
جدول تعهدات
طرح جامع محدود

حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏صفر الی 15 سال
‏‏6,565,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏16 الی 50 سال
‏6,565,000‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏51 الی 60 سال
‏15,756,000‏‏‏
حق بیمه هر نفر در بازه سنی ‏‏61 الی 70 سال
‏19,695,000‏
جدول تعهدات
×

شما را انتخاب کرده اید

لطفا مناسبترین زمان برای تماس مشاورین بیمبوت را انتخاب نمایید
info@BimBoot.com
دوستان و همراهان گرامی
میتوانید برای تماس با ما به آدرس بلوار ازادی، بلوار گلستان نبش خیابان شهیدطهماسبی طبقه فوقانی موسسه شیشه تشویری ‏دپارتمان بیمبوت کد پستی ۷۱۴۵۷۵۵۱۸ مراجعه کنید یا با شماره 373152568-071 تماس بگیرید و اینکه ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
© تمامی حقوق معنوی این سایت برای برند بیمبوت محفوظ است